De twee meest voorkomende redenen voor organisaties om niet aan S&OP te doen

Het laatste kwartaal van het jaar is de tijd voor organisaties om een financieel plan voor het volgende jaar te concretiseren die gebaseerd is op alle afdelingsbudgetten. Het begint met het vaststellen van de beoogde omzet. Op basis van deze planning kunnen de andere afdelingen van de supply chain anticiperen, waardoor het efficiëntieniveau van de organisatie kan worden verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd.

Het gebeurd regelmatig dat de commerciële plannen worden vergeten in dit proces. De oorzaak hiervan is dat de prognoses (betreffende marktaandeel, vraag en klanten) vaak te positief zijn en niet concreet genoeg zijn opgesteld.

Om tot een overeenstemming te komen over het plan, zijn processen ontstaan en doorontwikkeld. Denk hierbij aan het proces van forecasting naar demand planning naar S&OP en uiteindelijk naar integrated business planning. Het probleem is echter dat veel organisaties deze processen niet toepassen. Zij zijn ervan bewust dat deze processen van belang zijn voor de organisatie, maar de implementatie wordt niet doorgevoerd.

Er zijn twee redenen waarom de implementatie niet wordt doorgevoerd, namelijk de organisatie en de systemen.

Veel organisaties zijn functioneel ingedeeld, maar communiceren horizontaal. Hierdoor ontstaat er miscommunicatie. Hoewel iedereen het bedrijfsbelang hoog in het vaandel heeft staan, werken alle medewerkers aan de prestaties binnen de eigen afdeling. Doordat er alleen naar de eigen afdeling wordt gekeken, wordt het optimale resultaat misgelopen. Een horizontaal, multidisciplinair proces zou een bijdrage kunnen leveren aan de prestaties. Het probleem is echter dat deze benadering ook proces verlamming en chaos met zich mee kan brengen. Om deze reden kijken organisaties te veel naar het verleden en gaan zij ervan uit dat dit tevens een garantie voor de toekomst met zich mee brengt. Het verleden geeft echter geen zekerheid voor de toekomst. Dit blijkt uit de regelmatig tegenvallende resultaten en het afnemende vertrouwen.

Indien een organisatie er klaar voor is om multidisciplinair te functioneren, dan is er gereedschap nodig om de verscheidenheid en volume bij elkaar te houden en verbanden te leggen. Het moet namelijk allemaal bij elkaar komen in één plan. Veel bedrijven gebruiken hiervoor een demand planner. De demand planner zorgt ervoor dat de informatie van de verschillende afdelingen samengevoegd worden in één plan.

Dit plan wordt vervolgens opgevolgd en bijgestuurd daar waar noodzakelijk. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de demand planner zoveel informatie toegestuurd krijgt en het mogelijk is dat dit niet allemaal betrouwbaar of bruikbaar is. Het belang van een strategisch plan voor een onderneming is groot. De grote ERP systemen geven hierin echter nog maar weinig ondersteuning en dit is nog een reden voor organisaties om niet aan S&OP te doen.

Forecast Pro voor forecasting

Forecasting is voor veel ERP-systeemaanbieders een lastig terrein. Het vraagt om hoogwaardige statistische kennis om op dit gebied te kunnen functioneren. Hier speelt Forecast Pro op in met haar specialisatie op het gebied van forecasting. Forecast Pro is een applicatie die kan worden gezien als het ultieme systeem wat volledig is ingericht om S&OP effectief en efficiënt te ondersteunen. Het systeem kan door verschillende disciplines afzonderlijk worden bewerkt. Door de deelplannen samen te voegen ontstaat er een masterplan. Ook is het mogelijk dat iedereen afzonderlijk in het masterplan werkt. De omzet kan op ieder gewenst niveau worden gevolgd. Het systeem geeft de mogelijkheid bottom-up en top-down te werken en je kunt een financieel budget invoeren en dit laten vertalen tot een verwachte omzet op productniveau. De expert selectie zorgt ervoor dat het beste passende statistisch model (op basis kleinste voorspelfout) wordt gebruikt om een baseline forecast te berekenen.