Is goede voorraad belangrijker dan laagste prijs?

Voorraadkosten en de beschikbaarheid van de voorraad

Veel organisatie richten zich op zo laag mogelijke kosten om artikelen in te kopen. Dat lijkt voordelig maar voorraadkosten en de beschikbaarheid van de voorraad zijn minstens zo belangrijk.

Tegenwoordig wordt er van bedrijven veel meer wendbaarheid gevraagd en is de vraag richting inkoop veranderd. Minder inkooporders zijn minder belangrijk dan inkooporders gericht op de wendbaarheid en flexibiliteit van de leverancier.

Consigned stock methode

Een organisatie kan de zogenaamde consigned stock methode gebruiken om wendbaarder te zijn. Hierbij bepaalt en beheert de leverancier voor een groep artikelen de voorraad bij de klant. Hierdoor hoeft de organisatie de voorraad niet zelf aan te schaffen en ligt de verantwoordelijkheid en daarmee het risico van de voorraadhoogte bij de leverancier. Daarnaast zit de leverancier hiermee dichter op het planproces van de organisatie waardoor hij, en daarmee de organisatie, sneller kan inspelen op nieuwe situaties.

Inzicht in verbruik

Bijvoorbeeld door de leverancier een voorspelling van het verbruik te geven waar de leverancier de aanvoer van artikelen op kan afstemmen. Hierdoor kan de leverancier bijvoorbeeld de productie opstarten al voordat de inkooporder naar de leverancier wordt verzonden.

Voorraadbeheer

Een andere oplossing is dat de leverancier zelf voorraad aanlegt waardoor hij sneller op een inkooporder kan reageren. Beide opties vragen vaak om een prijsstijging, omdat de leverancier nu risico’s draagt. Het is hierin de taak van de inkoper om te beoordelen of deze acceptabel is. Overigens hoeft de leverancier niet het volledige risico te dragen, aangezien hij meerdere klanten heeft en daar ook de voorraad voor kan gebruiken.