Is goede voorraad belangrijker dan laagste prijs?

Voorraadkosten en de beschikbaarheid van de voorraad

Veel organisatie richten zich op zo laag mogelijke kosten om artikelen in te kopen. Dat lijkt voordelig maar voorraadkosten en de beschikbaarheid van de voorraad zijn minstens zo belangrijk.

Tegenwoordig wordt er van bedrijven veel meer wendbaarheid gevraagd en is de vraag richting inkoop veranderd. Minder inkooporders zijn minder belangrijk dan inkooporders gericht op de wendbaarheid en flexibiliteit van de leverancier.

Consigned stock methode

Een organisatie kan de zogenaamde consigned stock methode gebruiken om wendbaarder te zijn. Hierbij bepaalt en beheert de leverancier voor een groep artikelen de voorraad bij de klant. Hierdoor hoeft de organisatie de voorraad niet zelf aan te schaffen en ligt de verantwoordelijkheid en daarmee het risico van de voorraadhoogte bij de leverancier. Daarnaast zit de leverancier hiermee dichter op het planproces van de organisatie waardoor hij, en daarmee de organisatie, sneller kan inspelen op nieuwe situaties.

Inzicht in verbruik

Bijvoorbeeld door de leverancier een voorspelling van het verbruik te geven waar de leverancier de aanvoer van artikelen op kan afstemmen. Hierdoor kan de leverancier bijvoorbeeld de productie opstarten al voordat de inkooporder naar de leverancier wordt verzonden.

Voorraadbeheer

Een andere oplossing is dat de leverancier zelf voorraad aanlegt waardoor hij sneller op een inkooporder kan reageren. Beide opties vragen vaak om een prijsstijging, omdat de leverancier nu risico’s draagt. Het is hierin de taak van de inkoper om te beoordelen of deze acceptabel is. Overigens hoeft de leverancier niet het volledige risico te dragen, aangezien hij meerdere klanten heeft en daar ook de voorraad voor kan gebruiken.

 

 

 

Het verschil tussen demand planning, forecasting en S&OP

Het verschil tussen demand planning, forecasting en S&OP

Een goede demand planning hebben is van belang om processen op tijd en met zo laag mogelijke kosten te laten verlopen. Producten moeten beschikbaar zijn, zodat deze bij kunnen dragen aan het behalen van een hogere omzet én voorraad kan overwogen worden om kapitaal te creëren. Om een goede demand planning te maken is een scala aan informatie nodig zodat er een duidelijke forecast gemaakt kan worden. Het einddoel is om te voorzien in bruikbare informatie voor het S&OP proces om ervoor te zorgen dat er een gepaste demand planning is.

Demand planning wordt gezien als het meest frustrerende onderdeel. De volgende aspecten zijn van belang voor een goede en duidelijke demand planning en forecasting.

Snap de vraag naar het product

Dit gaat verder dan de basis van wat voor vraag we zien. Het kan zo zijn dat ieder product een onafhankelijke demand, een afhankelijke demand, inter/intra plant demand en service parts demand heeft. Normaal gesproken is de forecast onafhankelijk en mogelijk service part georiënteerd. Echter moeten allerlei soorten demands worden gepland om ervoor te zorgen dat er beschikbaarheid is ten alle tijden in de supply chain.

Eén van de pijnpunten is schommelingen in de vraag. In het algemeen geldt hier, hoe meer we weten over de vraag naar het  product, hoe beter de forecast zal zijn.

Weet wat demand planning is en hoe forecasting hierin past

Onder demand planning vallen zaken zoals wie is er verantwoordelijk voor het maken van de forecast, wat zijn de producten, waar zijn deze producten in hun levenscyclus, wat is het patroon van de vraag van deze producten, snappen we de schommelingen in de markt en wie voorziet in aanvullende informatie voor een goede forecast?

Begrijp dat demand planning en forecasting verbonden zijn aan S&OP

Demand planning en forecasting zijn geen op zichzelf staande processen. Ze moeten in andere aspecten van de processen worden geïntegreerd om van waarde te kunnen zijn. Eén van deze processen is S&OP. S&OP wordt ook wel omschreven als een proces waarmee de focus wordt gelegd op het waarborgen van een continue afstemming tussen demand, voorraad en levering en fabricage aan de ene kant en tussen de tactische plannen en het businessplan aan de andere kant. Dit alles is bedoeld om ervoor te zorgen dat de operationele processen worden geoptimaliseerd.